TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 
 
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK),Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin katılımı öncesiMali Yardım Aracı olan IPA'nın Kırsak Kalkınma Bileşni kapsamında uygulanacak yatımılara ilişkin 08 mayıs 2019 tarihi itibariyle IPARD II Altıncı Başvuru  Çağrı İlanına çıkmış bulunmakatadır.
 IPARD-ll kapsamında diğer bir ana tedbirde, “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde” 6. Başvuru çağrısına çıkıyoruz.
 
Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımlarını destekleyeceğiz.

Ülkemizin önemli bir potansiyeli sahip olduğu, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımlarını destekleyeceğiz.
Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler,
Kırsal Turizm ve Rekrasyon Faaliyetleri,
 Yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimini,
Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerini,
kültür balıkçılığını,
Yenilebilir enerji tesisleri ,
Kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumunu bu çağrı kapsamında destekliyoruz.
 
 DETAYLI  BİLGİ İÇİN : http://www.tkdk.gov.tr  ve  http://elazig.tkdk.gov.tr